Akademia Design

TO MIEJSCE, W KTÓRYM KREUJE SIĘ I ORGANIZUJE WYJĄTKOWE WYDARZENIA PROMUJĄCE DOBRE WZORNICTWO, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ - SZKOLENIA, WARSZTATY, WYSTAWY, WYDARZENIA SPECJALNE. 

NASZE DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ W WIELKIEJ BRYTANII MAJĄ INSPIROWAĆ, ZAPOZNAWAĆ, ŁĄCZYĆ I BUDZIĆ NATURALNĄ KREATYWNOŚĆ ORAZ GWARANTOWAĆ TWÓRCZE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU.

 

Poznaj nas

MAŁGORZATA

POGORZELSKA

DYREKTOR AKADEMII DESIGN

KAROLINA ADAMOWICZ 

WYKŁADOWCA INSTRUKTOR

 

ANNA 

KONIECZNA

WYKŁADOWCA INSTRUKTOR

JAGODA  

MAKOWSKA

WYKŁADOWCA INSTRUKTOR

DESIGN | CREATE | CONNECT

aKADEMIA DESIGN

the association of polish engineers in great britain